Privacybeleid

 • Verantwoordelijkheid: De deelnemer is zelf aansprakelijk voor zijn/haar handelingen binnen een van de lessen/workshop. Iedereen die deelneemt is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen persoonlijke eigendommen.
 • Men neemt deel vanuit eigen keus.
 • AYA Dance & Movement Center is in geen enkele vorm aansprakelijk te stellen voor welke beweerde schade dan ook. Tenzij opzettelijk of bij het maken van een zware fout. Voorkomen van ongewenste situaties is uiteraard altijd beter, dus neem gerust contact op wanneer nodig.
 • Binnen deze school wordt er op vlak van vooropleiding, of van fysieke/mentale staat geen specifieke eisen gesteld. Wij verwachten van de leerlingen/deelnemers of degene die een samenwerking aangaan met AYA Dance & Movement Center dat men binnen de aangeboden lessen en workshops zoveel mogelijk rekening houdt met elkaar, alsook met de leerkracht of gastdocent die de les geeft.
 • Bij het inboeken van een workshop wordt gevraagd om 4 weken op voorhand het document workshop aanvraag ingevuld terug te sturen, i.v.m. voorbereidingen.
 • AYA Dance & Movement Center vraagt bij het geven van workshops ook een verplaatsingsvergoeding.
 • In geval dat de workshop vanuit AYA Dance & Movement Center niet door kan gaan op overeengekomen datum heeft de aanvrager het recht om deze te mogen verplaatsen of te annuleren. Bij annuleren zal er een vergoeding gevraagd worden van 50 % wegens de gemaakte voorbereidingen. Dit is niet van toepassing op reguliere lessen of leskaarten binnen de school zelf.
 • Bij ziekte, onverwachte privé omstandigheden of een situatie vanuit overmacht vragen wij om uw begrip.
 • Iedereen vergeet wel eens een factuur te betalen, wij zullen dan ook eerst een herinnering sturen. Blijven facturen onbetaald, ondanks de herinneringen, dan kunnen er kosten bovenop komen.
 • Foto´s: Tijdens activiteiten van AYA Dance & Movement Center zullen er soms foto´s of korte filmpjes worden gemaakt. Publicatie hiervan gebeurt via de website, FB en Instagram. Ouders die dit niet wensen, gelieve dit van te voren even te melden, dan houden wij daar graag rekening mee.
 • Drank: Men mag tijdens de les altijd een flesje water meenemen.
 • Verzekering: Deze school is in bezit van een verzekering burgerlijk aansprakelijkheid. .

Privacy: Wij respecteren uw privacy en gaan daar zorgvuldig mee om. Vanuit de school verbinden we ons ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter te waarborgen.

 • Wijze van betalen: Facturen dienen overgemaakt te worden op de rekening van de school AYA Dance & Movement Center ten laatste zoals aangegeven op de te betalende factuur. Het lesjaar, de lessenkaart, de losse les of de workshop worden ter plaatse voorafgaand aan de les betaald. Dit kan via overschrijving, via de bankapp ofwel contant.
 • Bij te laat betalen zal AYA Dance & Movement Center eerst een herinnering toesturen, wordt de betaling dan nog niet in orde gebracht dan zal er een verhoging toegepast worden op het verschuldigde bedrag.
 • Op de betaling van het lesgeld bestaat geen terugvordering of annulering. Het 10-lessenpakket blijft ten alle tijde geldig, deze is niet toepasbaar op de workshops. Workshops zijn aparte evenementen waarbij de tarieven variabel zullen zijn.