Privacybeleid

 • Verantwoordelijkheid: De deelnemer is zelf aansprakelijk voor zijn/haar handelingen binnen een van de lessen/workshop. Iedereen die deelneemt is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen persoonlijke eigendommen.
 • Men neemt deel vanuit eigen keus.
 • Bij de allereerste lesjes mogen de ouders een momentje erbij blijven. Voor het kind zelf raden wij zelf wel aan om dit moment niet te lang te rekken, zodat ze goed leren contact maken met de andere kindjes in de groep.
 • AYA Dance & Movement is in geen enkele vorm aansprakelijk te stellen voor welke beweerde schade dan ook. Tenzij opzettelijk of bij het maken van een zware fout. Voorkomen van ongewenste situaties is uiteraard altijd beter, dus neem gerust contact op wanneer nodig.
 • Binnen deze school wordt er op vlak van vooropleiding, of van fysieke/mentale staat geen specifieke eisen gesteld.
 • Bij extreme vorm van hinderen van een cursist, leerkracht of groepsactiviteit is AYA Dance & Movement gerechtigd verdere deelname aan activiteiten tijdelijk of volledig te ontzeggen.
 • Bij het inboeken van een workshop wordt gevraagd om 2 weken op voorhand het document workshop aanvraag ingevuld terug te sturen, i.v.m. voorbereidingen. Moest dit niet lukken wordt de workshop verplaatst naar een andere datum of geannuleerd.  
 •  In geval dat de workshop vanuit AYA Dance & Movement niet door kan gaan op overeengekomen datum heeft de aanvrager het recht om deze te mogen verplaatsen of te annuleren. Bij annuleren zal er een vergoeding gevraagd worden van € 25,- wegens de gemaakte voorbereidingen.
 • Bij ziekte of onverwachte privé omstandigheden vragen wij om uw begrip en wordt een les of workshop verplaatst of wordt er naar gelang mogelijk voor gepaste vervanging gezorgd.
 • Iedereen vergeet wel eens een factuur te betalen, wij zullen dan ook eerst een herinnering sturen. Blijven facturen onbetaald, ondanks de herinneringen, dan kunnen er kosten bovenop komen.
 • Foto´s: Tijdens activiteiten van AYA Dance & Movement zullen er soms foto´s of korte filmpjes worden gemaakt. Publicatie hiervan gebeurt via de website, af en toe via FB en b.v. via flyers. Foto´s of korte filmpjes van lessen op locatie worden zo nu en dan ook op de Iseeyou FB geplaatst. Ouders die dit niet wensen, gelieve dit van te voren even te melden.
 • Drank: Men mag tijdens de les altijd een flesje water meenemen.
 • Verzorging: Gelieve de jonge kindjes te helpen om van te voren even hun haartjes in orde te hebben.
 • Verzekering: Deze school is in bezit van een verzekering burgerlijk aansprakelijkheid. Wanneer deze nodig geacht wordt mag u ons hiervoor contacteren.
 • Privacy: Wij respecteren je privacy en gaan daar zorgvuldig mee om. Vanuit de school verbinden we ons ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Dat wilt zeggen: Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van de persoon in kwestie verder uitgewisseld.
 • Wijze van betalen: Facturen dienen overgemaakt te worden op de rekening van de school AYA Dance & Movement Center. Een les ter plaatste kan men contant betalen.